Podmínky používání aplikace SafeDrivePod App

Podívejte se také na naše zásady ochrany osobních údajů: https://www.safedrivepod.com/cz-cz/privacystatement

Instalací a používáním této aplikace souhlasíte s platností těchto Podmínek použití a s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, nesmíte tuto aplikaci stáhnout ani používat, jejíž autorská práva jsou chráněna. SafeDrivePod International B.V. je jedna Nizozemský soukromý podnik se specializoval na vývoj dopravní aplikace. Tyto podmínky používání byly vytvořeny společností SafeDrivePod Mezinárodní B.V. a vztahuje se na tuto společnost a její dceřiné společnosti a přidružené společnosti. Tito jsou dále souhrnně označováni jako 'SafeDrivePod'.

  1. Tato aplikace poskytuje způsob, jak automaticky zamknout obrazovku smartphonu během jízdy v kombinaci s přístrojem SafeDrivePod. Tímto způsobem chrání vás a ostatní lidi v provozu od rozptýlené jízdy smartphonu.
  2. Tato aplikace je určena pouze k ochraně.
  3. Tato aplikace využívá hardwarové vybavení vašeho smartphonu, tj. Bluetooth (Bluetooth Low Energy nebo BLE), služby určování polohy (globální systém určování polohy nebo GPS) a telefonní funkce (pouze aby rozpoznal, že telefonní hovor je spuštěn nebo zastaven ).
  4. Zvláště lokalizační služby a telefonní funkce souvisejí s ochranou osobních údajů. Nicméně informace o poloze nebo informace o hovoru nejsou uloženy v paměti telefonu ani v cloudu. Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů níže.
  5. Rozpoznáte, že funkce aplikace mohou být ovlivněny změnami v operačním systému vašeho zařízení. Je vaší povinností zkontrolovat aktualizace, abyste zjistili, zda máte nejaktuálnější verzi aplikace, abyste se ujistili, že funguje správně.
  6. Společnost SafeDrivePod BV ani její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a / nebo příslušní zaměstnanci nebo vedení společnosti nenesou odpovědnost za škody, včetně, ale bez omezení, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody vyplývající z jakéhokoli použití, informací, materiálů, kvalifikací nebo doporučení týkající se této aplikace.
  7. SafeDrivePod BV nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím (nebo nemožností použití) této aplikace, včetně poškození způsobených viry nebo nesprávností nebo neúplností technologie. Společnost SafeDrivePod BV také neodpovídá za škody vzniklé v důsledku používání elektronických zařízení pro komunikaci s touto aplikací, mimo jiné včetně - škody způsobené neúspěchem nebo zpožděním při doručení elektronických zpráv, zachycování nebo manipulace s elektronickými zprávami třetími stranami nebo software / hardware používaný pro elektronickou komunikaci a přenos virů.
  8. Pokud tato aplikace přímo či nepřímo poskytuje odkazy na jiné informace, například informace na webových stránkách spravovaných třetími stranami, nad kterými společnost SafeDrivePod BV nemá žádnou kontrolu, společnost SafeDrivePod BV neodpovídá za použití nebo obsah těchto informací.
  9. Společnost SafeDrivePod BV si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění změnit Podmínky použití služby SafeDrivePod.
  10. Tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Nizozemska. Příslušný soud v Amsterodamu urovná všechny spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkam.

Můžete kontaktovat SafeDrivePod International B.V. prostřednictvím:
Stationsweg 6a, 6861 EG, Oosterbeek, Nizozemsko; Telefon: +31 26 8483883

Tyto kontaktní informace nejsou určeny k hlášení technických problémů s produkty SafeDrivPod BV.