Kan jag följa förarna på individnivå?

FAQ Fleet / SHE manager Kan jag följa förarna på individnivå?

Ja, beroende på dina sekretessval kan du och flottans / gruppchefer följa drivrutinerna på individ- eller gruppnivå.

Dessa behörigheter kan ställas in per chef.

Det är också möjligt att endast visa företag / grupper som har minst 5 förare för att säkerställa deras integritet.