Kan jag fortfarande använda mina navigations-/musikappar?

FAQ iOS-app Kan jag fortfarande använda mina navigations-/musikappar?

Även om vi blockerar skärmen kan du fortfarande använda navigering.
Du kan använda Apple Maps för full navigering.
Med annan navigering hör du navigeringsljudet, men du ser inte kartan framför dig.

Så snart du börjar köra och det inte finns några instruktioner kommer skärmen att bli svart efter den självinställda vilotiden eller telefonen, men långt innan du behöver en sväng / sväng kommer skärmen att slå på och du kommer att ha visuell navigering.
Visa kartan direkt? Klicka sedan på på / av-knappen en gång.

Om du vill använda en musikapp, till exempel Spotify, under körning, starta den innan du börjar köra.
Bluetooth-anslutningen som strömmar musiken till din bil fortsätter att fungera, men du kan inte använda appen medan du kör.