Är min integritet säkrad?

FAQ Integritet Är min integritet säkrad?

Varje företag har rätt att använda ranking / statistik inom sekretessreglerna (GDPR); detta är utanför vår kontroll.

Uppgifterna lagras och hanteras i enlighet med ISO-27001.

Och inga bekymmer, uppgifterna ska inte säljas till andra parter.