Behöver ett fordon BT för att SDP ska fungera?

FAQ Allmän Behöver ett fordon BT för att SDP ska fungera?

Nej, ett fordon behöver inte vara utrustat med Bluetooth för att vår lösning ska fungera.

SafeDrivePod ansluts endast till förarens telefon, så föraren måste ha Bluetooth aktiverat på sin telefon.

Om bilen har Bluetooth eller en separat bilsats fortsätter den att fungera. SafeDrivePod har inget inflytande på andra anslutningar.