Jag håller min pod nära min telefon, men pod finns inte

FAQ Podden Jag håller min pod nära min telefon, men pod finns inte

Poden levereras i vänteläge. Skaka skivan (kraftigt) eller vänd den, så snabba rörelser väcker den upp. Försök sedan igen för att hitta pod i appen.
Det är lättare för appen att hitta skidan om det inte finns några andra skidor runt.

Om det fortfarande inte fungerar, se till att telefonen inte är ansluten till enheten via Android / iOS Bluetooth-inställningarna. Gå till Android / iOS-inställningarna -> Bluetooth och kontrollera om SafeDrivePod finns i listan över anslutna / parade enheter: ta sedan bort den från listan (glöm enhet). Du kan nu använda vår app igen för att ansluta pod.