Hur kan vi se att våra förare använder SafeDrivePod i trafiken?

FAQ Fleet / SHE manager Hur kan vi se att våra förare använder SafeDrivePod i trafiken?

Varje säker kilometer med SafeDrivePod mäts så att du kan följa skillnaden du gör i trafiksäkerhet.

Med hjälp av den periodiska rapporten som vi tillhandahåller kan du enkelt följa upp hur SafeDrivePod används.

Du kan också logga in på vår instrumentpanel och se hur dina förare presterar på individ- eller gruppnivå.