Hur hjälper SafeDrivePod dig som företag?

FAQ Fleet / SHE manager Hur hjälper SafeDrivePod dig som företag?

SafeDrivePod hjälper dina förare att bryta vanan och ändra farligt beteende när det gäller användning av mobiltelefoner under körning.

Vi vet hur farligt det är med hjulsurfing och vi vet också att det kan vara svårt och tidskrävande att ändra en vana.

Det är därför vi är här. SafeDrivePod hjälper dig som företag att förhindra mobil användning under körning.
Detta förhindrar trafikolyckor och skada kostnader men viktigare, det förbättrar säkerheten för dina anställda.
 
Det löser inte alla trafiksäkerhetsproblem men är ett hjälpmedel och är ett stort steg mot mindre trafikolyckor.