SafeDrivePod gebruikt cookies om social media functies aan te bieden en om het gebruik van onze website te analyseren. Lees meer

SafeDrivePod helpt leasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven door een wezenlijke bijdrage te leveren aan risicomanagement en level of service

Maak een efficiëntieslag in je portefeuille met lagere risico’s per contractant of per individuele bestuurder

Een markt in beweging vraagt om een dynamisch aanbod

Leasemaatschappijen faciliteren een groot deel van het wegverkeer. Zoals het een goed dienstverlener betaamt, is een louter prijsgeörienteerde visie op dienstverlening niet meer genoeg om het verschil te maken in een markt die wordt gekenmerkt door ontwikkeling en dynamiek. De leasemaatschappij wordt meer en meer een inhoudelijke gesprekspartner op het snijvlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid. Of het nou om financial lease, operational lease, short lease of verhuur gaat; veel bedrijven die opereren binnen deze markt voelen een zekere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun klanten, die mede dankzij hun inspanningen dagelijks aan het verkeer deelnemen. 

 

Leasemaatschappijen willen slimme keuzes kunnen maken, in het belang van zowel de klant als henzelf. Snel een nauwkeurige inschatting kunnen maken van het aan een contractant verbonden risico is daarbij erg belangrijk. Het kostenaspect wordt grotendeels bepaald door het rijgedrag van de eindgebruiker. Hoe minder veilig of duurzaam hij of zij rijdt, hoe groter het risico op hogere kosten. Op het moment dat daar preventief op kan worden gehandeld en daadwerkelijke data kan worden aangewend voor prijsdifferentiatie, is een leasemaatschappij uiteindelijk in staat om een scherper aanbod in de markt te zetten. Onze oplossingen helpen om de focus op de juiste retentie te leggen, te streven naar een zo ‘schoon’ mogelijke portefeuille en een proactieve rol te nemen in het vergroten van het duurzaamheids- en veiligheidsbesef van de contractant of individuele bestuurder.

lease-image-1
Lease with a bit more ease (of mind)

SafeDrivePod is een betaalbare, privacyvriendelijke en multifunctionele telematics-oplossing voor leasemaatschappijen. Het geeft inzicht in rijgedrag, beperkt afleiding in het verkeer en versnelt de respons bij ongevallen. Daarnaast assisteren we bij de installatie, de bediening en het dagelijks gebruik van alle elementen van SafeDrivePod. Tot slot bieden we een oplossing voor product- en data-integratie met externe producten, diensten en systemen. Voor elke leasemaatschappij valt er een goede combinatie te maken van functionaliteiten, die perfect aansluiten bij de gestelde behoeften en verwachtingen.

Bekijk alle oplossingen

Voordelen van SafeDrivePod voor jou en je klanten

De enige rijgedrag-oplossing ter wereld zonder het gebruik van GPS, dus geen zorgen over privacy

Efficiënte claimhandeling bij verkeersschade, vanaf eerste moment (first notice of loss) volledige grip op proces

Zeer competitief geprijsd in verhouding tot andere telematics-oplossingen

Concurrentievoordeel door mogelijkheden tot individuele prijsdifferentiatie

Neem een actieve rol in kostenbesparings- en milieuvraagstukken

0%

van alle auto-ongelukken wordt veroorzaakt door smartphonegebruik

NSC (US)

#10

doodsoorzaak op het werk zijn ongevallen met motorvoertuigen

NSC

0%

van de werknemers vraagt om een veiligheidsbeleid van hun werkgever

Ministerie IenW

SafeDrivePod helpt je met effectiever risicomanagement en het vergroten van het serviceaanbod voor contractanten en/of eindgebruikers