SafeDrivePod gebruikt cookies om social media functies aan te bieden en om het gebruik van onze website te analyseren. Lees meer

Privacybeleid SafeDrivePod
Versie 9, 22/03/2022

Dit Privacybeleid is opgesteld door SafeDrivePod International B.V., een Nederlandse onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen van verkeersapplicaties, en geldt voor deze onderneming en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Deze worden verder tezamen aangeduid als 'SafeDrivePod'.

SafeDrivePod hecht belang aan uw privacy. Daarom hebben we dit document opgesteld waarin wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen en verspreiden bij gebruikmaking van SafeDrivePod software applicaties zoals de SafeDrivePod apps en websites. Wanneer u de SafeDrivePod-softwaretoepassingen begint te gebruiken, wordt dit Privacybeleid getoond en wordt u om toestemming gevraagd. In het document wordt uitgelegd waarom we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en hoe we de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, beschermen. We beschrijven ook uw rechten en de voorwaarden waaronder we u en anderen gegevens verstrekken.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het Privacybeleid van SafeDrivePod is volgens deze wetgeving opgesteld.

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacybeleid, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice via: support@safedrivepod.com. Bij voorkeur vermeldt u het woord 'privacybeleid' in de onderwerpregel.

Wat zijn "persoonlijke gegevens"?

"Persoonlijke gegevens" zijn gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden of die redelijkerwijs gebruikt kunnen worden om u of andere personen te identificeren en die in de apps of site worden ingevoerd en/of die door de apps of site verzameld worden en die door SafeDrivePod in een toegankelijke vorm worden opgeslagen. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn uw naam en uw e-mailadres.

SafeDrivePod product(en) en software: welke gegevens verzamelen we en hoe worden de gegevens gebruikt?

Wanneer u de apps of site gebruikt, kan u gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken. Onze diensten en producten zijn onder andere de SafeDrivePod apps, voor iOS en Android, voor smartphone-afleiding, rijgedrag en crashrespons in combinatie met de SafeDrivePod hardware, de SafeDrivePod website, het SafeDrivePod dashboard dat (fleet)managers een overzicht geeft van alle relevante data, de Corona-tracer-app en meer. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door van de apps of site gebruik te maken, worden door ons in eerste instantie gebruikt om ervoor te zorgen dat de SafeDrivePod applicaties werken. Verder worden ze gebruikt om u op verzoek informatie toe te sturen, om contact met u te onderhouden, voor market research en het opstellen van (automatische) statistische analyses van de profielen van onze klanten.

We gebruiken uw gegevens hoofdzakelijk en vooral om ervoor te zorgen dat de SafeDrivePod applicaties werken voor meer veiligheid tijdens het rijden. Hieronder beschrijven we de verschillende applicaties/diensten met de persoonsgegevens die we nodig hebben om deze te laten functioneren.

SafeDrivePod-app

Om onze app goed te laten werken, hebben we over het algemeen uw telefoonnummer nodig om de smartphone te identificeren die is gekoppeld met de SafeDrivePod, zodat we weten dat u in uw auto rijdt en niet b.v. met de trein reist. We hebben uw e-mailadres nodig om uw berichten te kunnen sturen als u per ongeluk de app of Bluetooth hebt uitgeschakeld, en we vragen uw naam om u goed aan te kunnen spreken in onze communicatie. We verzamelen verder gegevens over het volgende, elk met een tijdstempel:

 • Of u de app heeft geïnstalleerd
 • Of u verbinding heeft gemaakt met de SafeDrivePod-hardware (de 'pod'), inclusief het serienummer
 • Of u Bluetooth aan/uit heeft staan
 • Of u GPS aan/uit heeft staan (als u ervoor kiest om GPS te gebruiken om te bepalen of u aan het rijden bent of niet; standaard bepaalt de pod of u aan het rijden bent op basis van acceleratiemetingen en wordt GPS niet gebruikt, maar u kunt ervoor kiezen de GPS van de telefoon te laten bepalen of u aan het rijden bent als bijvoorbeeld motortrillingen de acceleratiemetingen verstoren.)
 • Rijtijd
 • Afgelegde afstand (gebaseerd op rijtijd met vooraf ingestelde gemiddelde snelheid, of gebaseerd op werkelijke GPS-gegevens, afhankelijk van gebruikersvoorkeur, zie hierboven)
 • Aantal en duur van telefoongesprekken tijdens het rijden, tenzij anders overeengekomen met de klant
 • Type en versie van het besturingssysteem (Android of iOS) van de gebruikte telefoon en de versie van onze app die is geïnstalleerd

Specifiek voor de SafeDriveFocus-functionaliteit in de app (voorkomen van rij-afleiding) en specifiek voor iPhone-gebruikers, tellen we het aantal keren dat u geprobeerd heeft de telefoon te ontgrendelen tijdens het rijden.

Specifiek voor de SafeDriveMotion-functionaliteit in de app (rijgedrag) verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Het aantal harde en middelzware remgebeurtenissen per rit
 • Het aantal harde en middelzware acceleratiegebeurtenissen per rit
 • Het aantal zware en middelzware bochten per rit

Specifiek voor de SafeDriveResponse-functionaliteit in de app (crashdetectie) verzamelen wij de volgende gegevens:

 • De G-kracht van een ongeval als de impact groter is dan een bepaalde minimale G-kracht
 • Aanrijdingspositie (links/rechts/voor/achter)
 • De datum en tijd van de gebeurtenis
 • De locatie van de crash op basis van GPS-gegevens van de telefoon, als dit door u is toegestaan (dit is de enige keer dat we uw locatie-informatie gebruiken om u te kunnen helpen op een moment van stress)

We houden niet bij hoe snel u rijdt of waar u rijdt: daarom gebruiken of bewaren we de locatiegegevens van uw telefoon niet, omdat we denken dat dit niet nodig is om uw rijgedrag te begrijpen en het een te grote inbreuk zou zijn op uw privacy.

In sommige gevallen bevat de SafeDrivePod app een zogenaamde SOS-knop of ‘Blauwe knop’. Wij registreren wanneer deze knoppen worden gebruikt. De SOS-knop activeert de telefoon om het alarmnummer te bellen en de blauwe knop geeft u weer volledige controle over de telefoon. Afhankelijk van de overeenkomst met de klant is het aantal Blue button-gebruiken beperkt.

SafeDrivePod-dashboard

Wagenparkbeheerders of vergelijkbare functionarissen die een groep auto's of chauffeurs beheren, kunnen toegang krijgen tot ons dashboard. Het toegangsniveau tot de verzamelde gegevens is afhankelijk van de toestemmingen die met de klant zijn besproken en zijn overeengekomen in een afzonderlijke Verwerkersovereenkomst. Van deze beheerder hebben wij de volgende gegevens nodig: naam, e-mailadres en de naam van het bedrijf waar zij werkzaam zijn.

SafeDrivePod-website

Als u geen klant of gebruiker van ons systeem bent, kunt u toch onze website bezoeken. U kunt een online formulier invullen om informatie bij ons op te vragen. Daarvoor vragen wij u de volgende gegevens: uw naam en e-mailadres, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Cookies

De apps en websites van SafeDrivePod gebruiken alleen tijdelijke cookies of zogenaamde sessiecookies om een verbinding tot stand te brengen. Sessiecookies zijn tijdelijke stukjes informatie die worden gewist zodra u uw apparaat uitschakelt.

De SafeDrivePod-sites vragen u toestemming voor het gebruik van Analytics-cookies. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, die het delen van Google Analytics-gegevens door Google met derden verder uitsluit. Door het laatste octet van uw IP-adres te maskeren, vergroten we uw anonimiteit verder.

Het gebruik van cookies is veilig. Persoonlijke gegevens zoals een telefoonnummer of een e-mailadres kunnen niet getraceerd worden door het plaatsen van cookies. Daardoor kunnen cookies niet gebruikt worden voor het versturen van e-mails of telemarketingdoeleinden. U kunt meer informatie over cookies vinden op www.allaboutcookies.org.

Corona-Tracer product(en) en software

Een Corona-Tracer slaat de apparaatnummers (zogenaamde MAC-adressen) van andere Corona-Tracers op als deze binnen 2m afstand komen, om op die manier bij te houden bij wie iemand in de nabijheid is geweest. Als iemand ziek is, wordt de Corona-Tracer uitgelezen met een app, die de lijst als excel-file stuurt naar een zelfgekozen email-adres of eigen cloud-drive. Dit data-file wordt niet naar onze server verzonden en de gegevens zijn dus voor ons niet zichtbaar.

We vragen bij het gebruik van de Corona-Tracer geen persoonsgegevens, behalve aan de daarvoor aangewezen persoon binnen het bedrijf die de app gebruikt om een Corona-Tracer bij ziekte uit te lezen, waarvoor er een tijdelijk wachtwoord wordt uitgereikt door ons. Van deze persoon vragen we het email-adres om beter ondersteuning te kunnen bieden.

De koppeling tussen MAC-adressen en persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de Corona-Tracers in gebruik heeft.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De verzamelde gegevens worden bewaard tot het einde van de contractperiode, tenzij u eerder verzoekt om uw gegevens te verwijderen.

Het combineren van persoonlijke gegevens

SafeDrivePod kan persoonlijke gegevens die u ons via de app verstrekt, combineren met persoonlijke gegevens die u ons via andere media heeft verstrekt, zoals wanneer u telefonisch contact met ons opneemt.

SafeDrivePod kan persoonlijke gegevens die u ons online verstrekt, combineren met onze offline gegevens.

SafeDrivePod kan persoonlijke informatie die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt combineren met gegevens die door derden zijn verstrekt.

We gebruiken deze geconsolideerde informatie voornamelijk en vooral om de SafeDrivePod-toepassing te laten werken, waardoor u extra veiligheid krijgt tijdens het rijden. We gebruiken deze geconsolideerde informatie verder om ons te helpen het ontwerp van deze app en andere producten te verbeteren, om onze marketing- en onderzoeksactiviteiten te verbeteren en om andere zakelijke functies te vergemakkelijken.

Overdracht van persoonlijke gegevens tussen verschillende rechtsgebieden

SafeDrivePod slaat gegevens op op beveiligde servers in landen binnen de Europese Economische Ruimte of andere landen die geacht worden afdoende bescherming van uw persoonlijke gegevens te bieden.

SafeDrivePod vereist dat alle entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte waarnaar het persoonlijke informatie overdraagt, deze beschermen in overeenstemming met de EU-normen voor gegevensbescherming.

Uw rechten

Conform de lokale wetgeving, kunt u te allen tijde toegang verzoeken tot de gegevens die we over u verzamelen. U kunt ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen, of de verwerking beperken. Neem hiervoor contact met ons op door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens. Indien u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kan dit betekenen dat wij u onze diensten niet langer kunnen aanbieden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een e-mail te sturen met hetzelfde e-mailadres als waarmee u zich heeft aangemeld plus de laatste drie cijfers van uw telefoonnummer. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (zie adres hieronder) of bij de directie van SafeDrivePod International BV.

Bedrijfscontinuïteit

U gaat ermee akkoord dat alle databaserechten die van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die SafeDrivePod van u verzameld heeft, momenteel onder de verantwoordelijkheid van SafeDrivePod valt.

In het geval dat SafeDrivePod doelwit wordt van een overname, fusie, verkoop of overige transactie en de database of het bedrijf dat eigenaar is van de database door derden wordt overgenomen, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld via een e-mail. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens zowel tijdens als na de transactie aan haar adviseurs en de verkrijgende derde bekend worden gemaakt, kunt u op deze e-mail reageren. Als u geen toestemming geeft, worden uw gegevens niet openbaar gemaakt, wat een stopzetting van de diensten kan betekenen nadat de transactie is gesloten. Zodra de transactie is afgesloten, zult u worden geïnformeerd omtrent de transactie en het eigendom en de zeggenschap over de database en uw persoonlijke gegevens die u aan SafeDrivePod verstrekt heeft. De persoonlijke gegevens zullen aan de derde worden overgedragen, overeenkomstig de bepalingen en beperkingen zoals die in dit Privacybeleid vermeld staan. Indien de transactie niet wordt afgesloten, zal SafeDrivePod met de derde partij overeenkomen dat zij uw persoonlijke gegevens niet mogen gebruiken.

Veiligheid

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's naar behoren beschermd. We maken gebruik van managementprocedures om de informatie juist, actueel en compleet te houden en om te voorkomen dat onbevoegde personen van zowel binnen als buiten onze organisatie bij uw persoonlijke gegevens kunnen komen. Dit omvat ook, maar is niet beperkt tot, versleuteling van verbindingen en inhoud.

Hoewel SafeDrivePod alle persoonlijke gegevens beveiligt, raden we u aan om voorzichtigheid te betrachten wanneer u persoonlijke gegevens over het Internet verstuurt.

Service updates en overige informatie

Als u een klant bent van SafeDrivePod met toegang tot het SafeDrivePod dashboard, kunnen we u, met uw expliciete toestemming, informatie toesturen of op andere wijze contact met u opnemen, met betrekking tot nieuwe diensten, functies en andere mededelingen, in de vorm van een elektronische nieuwsbrief of anderszins. U kunt zich ook voor deze berichten afmelden.

Verwerking van gegevens door derden

In veel gevallen heeft u de SafeDrivePod-producten en -services ontvangen via een derde partij, zoals werkgever, verzekeraar, leasemaatschappij, enzovoort. Deze derde partij heeft inzicht in de gegevens van de medewerkers/klanten via een dashboard op de SafeDrivePod-site. Dit kan slechts een overzicht zijn van de gemiddelden en/of totalen, maar kan ook tot op individueel niveau inzicht bieden in de gegevens. Het is dus uiterst belangrijk dat de derde partij even zorgvuldig omgaat met de gegevens als wij.

Vandaar dat wij zorgen dat er met elke derde partij een zogenaamde verwerkersovereenkomst wordt getekend, waarin de rechten en plichten worden beschreven volgens ons Privacybeleid, alvorens de derde partij toegang wordt verleend tot het dashboard.

Nietigverklaring voorwaarden

In het geval dat de voorwaarden van dit Privacybeleid gedeeltelijk nietig verklaard worden, blijven partijen gehouden aan het resterende deel. Partijen zullen de ongeldige delen vervangen door geldige bepalingen die, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden, rechtskracht hebben en die vergelijkbaar zijn of zoveel mogelijk aansluiten bij het nietige deel.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Krachtens de geldende wetgeving, is op deze voorwaarden uitsluitend het huidig Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden, zullen door een bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

Wijzigingen Privacybeleid

SafeDrivePod behoudt zich het recht voor om wijzigingen en/of updates in dit Privacybeleid aan te brengen als gevolg van technologische ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en voor een goede bedrijfsvoering. We raden u aan om deze webpagina op te slaan en te raadplegen voor de laatste versie van dit Privacybeleid, te herkennen aan de datum op het document.

Hoe kan ik contact opnemen met SafeDrivePod?

Indien u vragen heeft omtrent de toegang tot en het gebruik, wijzigen, of verwijderen van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft of indien u geen verdere mededelingen van SafeDrivePod meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar support@safedrivepod.com. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

SafeDrivePod International B.V.
T.a.v.: functionaris gegevensbescherming
Stationsweg 6a
6861 EG Oosterbeek

Zorg ervoor dat u in al uw communicatie met SafeDrivePod uw e-mailadres en een uitgebreide toelichting met betrekking tot uw verzoek vermeldt. Indien u persoonlijke gegevens wilt verwijderen, aanpassen of corrigeren en u neemt contact met ons op via e-mail, vermeld dan 'Verzoek tot verwijdering' of 'Verzoek tot aanpassing/correctie', naargelang het geval, in de onderwerpregel van uw e-mail. We zullen ons best doen om alle redelijke verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden.