SafeDrivePod gebruikt cookies om social media functies aan te bieden en om het gebruik van onze website te analyseren. Lees meer

Privacy by design: Locatiegegevens

Waarom toestemming voor locatie?

We roepen steeds dat we 'GPS-free' zijn en geen locatiegegevens opslaan of delen met anderen. Tóch vraagt de app om toestemming voor locatiegegevens. Hoe zit dat?

Locatiegegevens betekent technisch veel meer dan alleen GPS. De telefoon kan je locatie op veel verschillende manieren achterhalen, namelijk via de dichtstbijzijnde GSM-mast, het wifi-netwerk waaraan je bent verbonden, een Bluetooth-kastje en je GPS locatie. Bij elk van deze manieren is een andere chip in je telefoon betrokken. De GPS-chip wordt alleen aangezet voor een heel precieze locatie, met behulp van de GPS-satellieten.

Wij zetten deze GPS-chip niet aan. Dat heeft twee voordelen: geen inbreuk op je privacy, maar ook een veel lager batterijverbruik van je telefoon, want GPS verbruikt relatief veel energie.

Onze app vraagt toestemming voor locatiegegevens om twee redenen, namelijk:

Nummer één

privacy-image-1

Android
Omdat Bluetooth indirect ook een soort locatiebepaling is, vraagt Android 11 en lager om toestemming voor locatiegegevens. Vanaf Android 12 wordt er rechtstreeks om toestemming voor het gebruik van Bluetooth gevraagd.

iOS
Op een iPhone is het mogelijk om onze app weg te swipen. Dan werkt onze oplossing niet meer. We maken gebruik van een ingebouwde Apple-truc om de app automatisch te starten wanneer je gaat rijden, via 'significant change'. Op de achtergrond bepaalt je telefoon op een grove manier via GSM masten waar je je ongeveer bevindt, met een nauwkeurigheid van 500 meter. Als je ineens behoorlijk van positie verandert, veroorzaakt dat een 'significant change'. Dit zorgt ervoor dat onze app automatisch opstart en al onze functies weer werken wanneer je rijdt. We gebruiken deze locatiegegevens alleen voor het opstarten van de app en slaan geen gegevens op.

Nummer twee

Om te bepalen of je rijdt of stilstaat, maken we gebruik van de versnellingsmeter in de pod. In sommige gevallen werkt deze manier niet goed: als bijvoorbeeld de motor bij stilstand al veel trilt. Je kunt er in de app voor kiezen om de GPS-snelheid te gebruiken om te kunnen bepalen of je rijdt, bij meer dan 10 km/h. Deze snelheid slaan we nergens op, het wordt alleen gebruikt om te bepalen of je rijdt of niet. De binnenkomende locatiegegevens worden door ons niet gebruikt of opgeslagen.

Eén uitzondering

Binnen SafeDrivePod is er één uitzondering waarbij we wél de GPS-chip aanzetten en zelfs je locatiegegevens delen: na een ongeluk met je auto. Als onze crash-detectie een ongeluk waarneemt, sturen we een noodsignaal uit met daarbij de GPS-coördinaten om je zo snel mogelijk te helpen. Waar dat noodsignaal precies heen gaat, hangt af van de afspraken die hierover zijn gemaakt met je werkgever, leasemaatschappij of verzekeringsmaatschappij.

Europese regels

Tot slot nog een juridisch argument. De strenge Europese privacyregels zijn heel duidelijk over wat je wel en niet mag doen met gegevens van klanten. Ten eerste moet je heel precies opschrijven welke data je verzamelt en wat je ermee doet. Ten tweede moet je je precies houden aan wat je belooft aan je klant. In ons geval staat dat beschreven in de privacyverklaring die je kunt lezen bij het eerste gebruik van onze app. Als wij ons niet houden aan onze afspraken zijn we in overtreding. Het is dus zowel in jouw als ons belang dat we netjes omgaan met je gegevens.

Een betaalbare, privacyvriendelijke, multifunctionele telematics-oplossing voor wagenparkbeheerders, verzekeraars en leasemaatschappijen