OCHRANA DAT SAFEDRIVEPOD (VERZE 6, 02/07/2018)

Přečtěte si prosím naše smluvní podmínky: https://www.safedrivepod.com/cs-cz/termsofuse

Tato bezpečnostní politika byla vypracována společností SafeDrivePod International B.V. a vztahuje se na tuto společnost a její dceřiné a přidružené společnosti. Tyto jsou dále označovány jako "SafeDrivePod".

SafeDrivePod BV bere vaše soukromí velmi vážně. To je důvod, proč máme tuto politiku ochrany osobních údajů, která zveřejňuje postupy shromažďování a šíření informací prostřednictvím softwarových aplikací SafeDrivePod, jako jsou aplikace SafeDrivePod Apps. Používáním softwaru SafeDrivePod a akceptací Smluvních podmínek souhlasíte také s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, proč shromažďujeme určité osobní informace a jak chráníme vaše osobní údaje, které nám poskytnete. Rovněž vás informujeme o vašich právech a podmínkách, za kterých vám a ostatním poskytneme informace. Používáním této aplikace souhlasíte s umístěním dočasných souborů cookie. Společnost SafeDrivePod BV (nizozemská soukromá společnost specializující se na vývoj aplikací v dopravě) odpovídá za zpracování vašich osobních údajů.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nabývá účinnosti dnem 25. května 2018. V důsledku toho platí, že od té doby je aplikována stejná ochrana soukromí v celé Evropské unii (EU). K tomuto datu již nizozemský zákon o ochraně osobních údajů (Wbp) nebude relevantní.
GDPR je také znám jako Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) v holandštině.
Ochrana soukromí SafeDrivePod byla vypracována v souladu s těmito právními předpisy.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, zašlete prosím e-mail našemu týmu služeb zákazníkům na adrese info@safedrivepod.com. Uveďte prosím slovo "Ochrana osobních údajů" v hlavičce.

Co je to "osobní informace"?

"Osobní informace" znamenají informace, které vás identifikují nebo by mohly být rozumně použity k identifikaci vás nebo jiné osoby a které jsou aplikací podávány a / nebo shromažďovány aplikací a udržovány společností SafeDrivePod BV v přístupné podobě. Příklady osobních údajů zahrnují vaše jméno a vaši e-mailovou adresu.

Jaké informace shromažďujeme a jak se tyto informace používají?

Během používání aplikace můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací. Abychom však využili některé z našich služeb a produktů, je nutné poskytnout omezené množství osobních údajů. Osobní údaje, které nám poskytnete pomocí aplikace, nám slouží k tomu, abychom nejprve vytvořili SafeDrivePod. Dále se používá k zasílání informací na vyžádání, uskutečnění smlouvy s vámi, udržování kontaktů s Vámi, provádění průzkumu trhu, vytvoření a automatické statistické analýzy profilů našich zákazníků a informování o nových vývoj v rámci naší společnosti a naše (nové) produkty a služby, které spadají do oblasti zájmu.

Vaše data používáme hlavně a především pro zajištění funkčnosti aplikací SafeDrivePod a zajištění vyšší bezpečnosti při jízdě. Například potřebujeme vaše telefonní číslo pro identifikaci smartphonu připojeného ke službě SafeDrivePod, abychom věděli, že řídíte svůj vůz a nesedíte ve vlaku. Potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám posílali zprávy v případě, že jste náhodou vypnuli aplikaci nebo Bluetooth.

Údaje, které sbíráme o vás během jízdy, zahrnují: Celkovou odhadovanou cestu v autě a počet hovorů. Neukládáme žádné údaje o poloze nebo hovoru, kromě doby trvání hovorů během jízdy.

V některých případech aplikace SafeDrivePod obsahuje tzv. Tlačítko SOS. Detekujeme použití tohoto tlačítka. Zaznamenáváme také, jak často klikáte na domovské tlačítko telefonu během jízdy, protože to ukazuje, jak častp používáte svůj telefon.

A konečně, dbáme na to, zda jste zapnuli Bluetooth a lokalizační služby (GPS). To má zaručit správné fungování aplikace SafeDrivePod.

Shromážděné údaje budou uloženy do konce trvání smlouvy.

Kombinace osobních informací

SafeDrivePod BV může kombinovat osobní informace, které poskytnete prostřednictvím aplikace, s osobními informacemi, které jste poskytli prostřednictvím jiných médií, například když nás kontaktujete telefonicky.

SafeDrivePod BV může kombinovat osobní informace, které nám poskytnete online, s našimi offline záznamy.

SafeDrivePod BV může kombinovat osobní údaje, které jste nám poskytli přímo se záznamy poskytnutými třetími stranami.

Tyto konsolidované informace používáme hlavně a především proto, abychom zajistili, že aplikace SafeDrivePod bude pracovat, což vám zajistí další bezpečnost při řízení. Například potřebujeme telefonní číslo pro identifikaci smartphonu, který se připojuje k SafeDrivePodu, abychom věděli, že jedete v autě a ne sedíte ve vlaku. Potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám posílali zprávy, např. když náhodou jste aplikaci zastavili nebo vypnuli Bluetooth.

Tyto konsolidované informace dále používáme, abychom nám pomohli zlepšit návrh této aplikace a dalších produktů, komunikovat s vámi s informacemi, posílit naše marketingové a výzkumné aktivity a usnadnit další obchodní funkce.

Přenos osobních údajů do různých jurisdikcí

SafeDrivePod BV ukládá data na zabezpečených serverech v několika zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru nebo v jiných zemích, u nichž se předpokládá, že poskytují odpovídající ochranu vašich osobních údajů.

SafeDrivePod BV vyžaduje, aby všechny subjekty mimo Evropský hospodářský prostor, ke kterým převádí osobní informace, ji chrání v souladu s normami EU pro ochranu údajů.

Vaše práva

V souladu s místními zákony můžete kdykoliv požádat o přístup k informacím, které o vás shromažďujeme. Můžete také požádat o změnu, opravu nebo odstranění vašich osobních údajů. Chcete-li to provést, kontaktujte nás (SafeDrivePod) pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Pokud požadujete, abychom smazali vaše osobní údaje, může být výsledek, že již nemůžeme poskytovat naše služby.

Aby bylo zajištěno, že žádost o inspekci bude provedena, žádáme vás, abyste zaslali kopii svého dokladu totožnosti spolu s žádostí. V této kopii můžete skrýt svou pasovou fotografii, MRZ (strojově čitelnou zónu, proužek s čísly v dolní části pasu), číslo pasu a občanské servisní číslo. To je ochrana vašeho soukromí. Na vaši žádost odpovíme co nejrychleji, ale do čtyř týdnů. Bezprostředně po zpracování Vaší žádosti zničíme kopii vašeho dokladu totožnosti.

Vlastnická práva

Pokud není uvedeno jinak, veškerá práva, včetně autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví v aplikaci, podkladových databází a informací, které nám poskytnete, spočívají v SafeDrivePod BV.

Služba SafeDrivePod BV vám umožňuje prohlížet aplikaci a informace obsažené v této aplikaci a provádět kopie těchto údajů pro vaše osobní použití, například tiskem (tisková obrazovka) nebo ukládáním těchto informací. Jakékoliv jiné použití aplikace nebo informací, například ukládání nebo reprodukce (části) aplikace na libovolném externím webu nebo vytváření odkazů, hypertextových odkazů nebo deeplinků mezi aplikací a jakoukoli jinou webovou stránkou, je zakázáno bez výslovného písemné povolení společnosti SafeDrivePod BV.

Nevyžádané nápady

Pokud zasíláte nevyžádané nápady a / nebo materiály, včetně textu, obrázků, zvuků, softwaru nebo informací (dále jen "materiály") společnosti SafeDrivePod BV e-mailem nebo jiným způsobem, je společnost SafeDrivePod BV oprávněna používat, kopírovat a nebo komerčně využívat takové materiály v plném rozsahu, aniž by museli platit. SafeDrivePod BV nebude vázán na utajení těchto materiálů.

Tímto odškodňujete společnost SafeDrivePod BV proti veškerým škodám a nákladům, které společnost SafeDrivePod BV vzniká v souvislosti s jakýmikoli nároky třetích stran týkajících se používání a / nebo využívání materiálů, které porušují (duševní) vlastnická práva třetích osob nebo jsou jinak protiprávní vůči třetí straně oslava.

Kontinuita podnikání

Souhlasíte, že práva databáze V současné době je za osobní údaje, které od vás SafeDrivePod získává, zodpovědný SafeDrivePod BV.

V případě, že se SafeDrivePod BV stane předmětem akvizice, sloučení, prodeje nebo jiné transakce a databáze nebo společnosti, která vlastní databázi, získává třetí strana, souhlasíte s předem zveřejněním vašich osobních údajů jeho poradcům a získávající třetí straně, a to jak během transakce, tak po ní, s cílem usnadnit a uzavřít transakci. Po uzavření transakce budete informováni o transakci a vlastnictví a kontrole nad databází a o svých osobních informacích, které jste poskytli společnosti SafeDrivePod BV. Osobní údaje budou převedeny na třetí stranu v souladu s ustanoveními a omezeními těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud transakce není uzavřena, společnost SafeDrivePod BV bude mít třetí stranu, aby souhlasila s tím, že přestane používat vaše osobní údaje.

Cookies

Aplikace SafeDrivePod nepoužívá soubory cookie ke shromažďování informací o způsobu použití aplikace. Pouze přechodný soubor cookie nebo takzvaný cookie relace je umístěn pro vytvoření připojení. Instalací aplikace udělujete oprávnění k umístění těchto přechodných souborů cookie.

Soubory cookie relací jsou dočasné bity informací, které jsou vymazány po vypnutí zařízení.

Stránka SafeDrivePod používá soubory cookie Google Analytics. Do společnosti Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která dále brání sdílení údajů Google Analytics společností Google se třetími stranami. Zakrytí posledního oktetu vaší IP adresy zvyšuje Vaši anonymitu.

Použití souborů cookie je bezpečné. Osobní informace, jako například telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nelze vysledovat tak, že umístíte soubory cookie relace. V důsledku toho se soubory cookie nemohou používat pro účely e-mailu a telemarketingu. Více informací o cookies najdete na www.allaboutcookies.org.

Aktualizace

Společnost SafeDrivePod BV si vyhrazuje právo provádět změny a / nebo aktualizace s ohledem na informace, produkty a služby uvedené v této aplikaci kdykoli bez upozornění.

Bezpečnost

Ochrana soukromí je pro vás a pro nás důležitá. Proto jsou naše systémy a programy dostatečně chráněny. Používáme řídící postupy k tomu, abychom informace udržovali přesné, aktuální a úplné, a aby zabránili přístupu k vašim osobním informacím neoprávněnými osobami uvnitř i vně naší organizace. To zahrnuje i - nikoli však pouze - šifrování připojení a obsahu.

Ačkoli SafeDrivePod uchovává veškeré osobní informace, vyzýváme vás, abyste při poskytování osobních informací prostřednictvím Internetu obezřetně obezřetně.

Aplikace zahrnuté v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mohou navíc obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou kontrolovány společností SafeDrivePod BV nebo na něž se vztahují zásady ochrany soukromí společnosti SafeDrivePod BV. měli byste před odesláním osobních údajů zkontrolovat zásady těchto webových stránek třetích stran.

Aktualizace služeb a další informace

Pokud jste zákazníkem služby SafeDrivePod BV, můžeme vám zaslat informace - nebo vás kontaktovat jinak - o nových službách, funkcích a dalších oznámeních formou informačního bulletinu nebo jinak. Od této komunikace je možné se odhlásit. V takovém případě se však možná nebudete dozvídat důležité informace o softwaru SafeDrivePod BV a službách, které používáte.

Zpracování dat třetích stran

V mnoha případech jste obdrželi produkty a služby SafeDrivePod prostřednictvím třetí strany, například zaměstnavatele, pojišťovny, leasingové společnosti atd. Tato třetí strana má přístup k datům zaměstnanců / zákazníků pomocí řídicího panelu na webu SafeDrivePod. Toto může být pouze přehled o průměrech a / nebo součtech, ale může také poskytnout přehled o datech až po jednotlivou úroveň. Proto je nezbytné, aby třetí strana zpracovala data se stejnou péčí jako my.
Proto ukládáme všem třetím stranám povinnost podepsat takzvanou smlouvu o zpracování dat, která popisuje práva a povinnosti v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů předtím, než třetí strana poskytne přístup k řídicímu panelu.

Zrušení podmínek

V případě, že podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů jsou prohlášeny za částečně neplatné, strany zůstanou vázány na zbývající část. Strany nahradí neplatné části ustanoveními, která vzhledem k obsahu a účelu těchto podmínek jsou platná a mají právní účinek podobný nebo co nejblíže právnímu účinku neplatné části.

Rozhodné právo a příslušný soud

Podle platných místních zákonů jsou tyto podmínky výlučně předmětem současného nizozemského práva. Příslušný soud v Amsterodamu urovná všechny spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Společnost SafeDrivePod BV si vyhrazuje právo provádět změny a / nebo aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů, aby odrážely technologický pokrok, právní a regulační změny a dobré obchodní praktiky.

Pokud společnost SafeDrivePod BV změní své soukromí a služba SafeDrivePod změní své technické postupy (například postupy cookie), aktualizovaná verze bude odrážet tyto změny a my vás o těchto změnách budeme informovat aktualizacemi s datem účinnosti uvedené v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.Doporučujeme, abyste tuto webovou stránku ukládali a porovnali s nejnovější verzí těchto zásad ochrany osobních údajů, která může být identifikována podle data v horní části dokumentu.

Jak mohu kontaktovat společnost SafeDrivePod BV?

Máte-li dotazy ohledně používání, změn, přístupu nebo vymazání osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo chcete-li se odhlásit od budoucí komunikace ze služby SafeDrivePod, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese (info@safedrivepod.com). Případně můžete zaslat dopis na následující adresu:

SafeDrivePod BV
Stationsweg 6a
6861 EG Oosterbeek,
Nizozemí

Při veškeré komunikaci se službou SafeDrivePod uveďte svou e-mailovou adresu a podrobné vysvětlení vaší žádosti. Pokud byste chtěli smazat, pozměnit nebo opravit vaše osobní údaje a obraťte se na nás e-mailem, vložte prosím v řádku e-mailu "Žádost o smazání" nebo "Žádost o změnu / opravu". Uděláme vše pro to, abychom včas reagovali na všechny přiměřené požadavky.

Tyto kontaktní informace nejsou určeny pro hlášení technických problémů s produkty společnosti SafeDrivePod BV.