Mer än 1000 liv sparas före utgången av 2020 tack vare SafeDrivePod

Hjälp oss nå vårt mål

Hur fungerar det?

SafeDrivePod erbjuder en komplett lösning som garanterar att smartphonens skärmen är blockerad under körning.

Produkten är en kombination av tre komponenter:

How it works 1 How it works 1

Pod

SafeDrivePoden, monterad någonstans i fordonet, skickar ut en radiosignal som indikera när fordonet kör.

How it works 2 How it works 2

App

En avancerad app som körs på telefonen som stänger av all åtkomst till andra appar när du kör. Du kan ringa handsfree-samtal och använda navigation appar.

How it works 3 How it works 3

Avtalet

En viktig aspekt av vårt koncept är din säkerhet. Din chef har avtalat med dig för att få dig och bilen hem säkert. Han kommer att få information om hur du använder SafeDrivePod systemet.

clivehands clivehead

Fungerar både för Android och Apple iPhone-enheter

Vad är SafeDrivePod?

Den innovativa lösningen för att minska störningarna under körning.

SafeDrivePod ger inblick i beteendet hos dina anställda.

Fordonsansvarig vill att alla ska komma hem säkert varje dag!

Fordonsansvarig vill att alla förare att komma hem säkert varje dag. Istället ökar antalet bilolyckor och kostnader kopplade till dessa. Alarmerande 25% av den totala kostnaden för bilskador är relaterad till att föraren distraheras av hans eller hennes smartphone.

SafeDrivePod förhindrar störningar orsakade av smartphone under körning. SafeDrivePod erbjuder en komplett lösning som garanterar att smartphonens pekskärm är blockerad under körning.

En SafeDrivePod i varje fordon säkerställer fordonsansvarig att förarna inte kan använda sina smartphones under körning. Detta leder till en minskning av bilskador och kostnaden från dessa. Framför allt bidrar det till förbättrad trafiksäkerhet och ökad trygghet så att anställda kommer hem säkert.

Lära sig mer!

Senaste nyheterna

newsitem image

We’re proud to announce our partnership with Nextraq.

NexTraq, a Michelin group company, is a part of Michelin’s Global Services and Solutions business line.

newsitem image

Time: Why We Can't Stop Texting and Driving

Once smartphones arrived in the hands of the masses, it didn’t take long for drivers to start using them behind the wheel — not only to make calls, but also to send text messages.

SafeDrivePod Associate Sponsor Motor Insurance World 2019

Driving Towards a Safer Future Bringing together over 150 delegates, including senior representatives from the UK’s leading insurers, regulators and motor manufacturers.

Ten million drivers using phones at wheel, despite higher penalties, study says

Nearly half of drivers between 25 and 34 admit "returning to their old ways," the RAC says, a 7% increase on the year before.

Brussels Region wants to reduce use of smartphones while driving

The Brussels Region is working on a digital solution that would allow the smartphone screen to be blocked to prevent motorists from calling while driving using SafeDrivePod

Safedrivepod är enkel att installera

Fordonansvarig slipper betala för dyra IT-stöd resurser

  • Föraren får ett paket hemma eller på kontoret som innehåller hårdvara (en pod stor som en 5 krona) och en bruksanvisning.
  • Föraren registrerar sig på SafeDrivePod webbsida.
  • Föraren hämtar appen på sin smartphone, anger sina autentiseringsuppgifter och kopplar appen med poden.
  • Föraren placerar poden i bilen, till exempel i handskfacket.
  • Då det är lätt att aktivera lösningen för föraren, undviks kostnaderna för IT hantering och anpassning.

Hur fungerar det i bilen?

När SafeDrivePod är installerad i bilen, upplever föraren följande:

  • Under körning blockeras smartphonens pekskärm;
  • Efter 20 sekunder i stillastående blir pekskärmen åter tillgänglig;
  • Handsfree-samtal är fortfarande möjligt;
  • Om användaren stänger av Bluetooth eller appen, skickas en notifiering till användaren med epost eller som text meddelande;
  • Om användaren trycker på SOS-knappen för att låsa upp telefonen vid en nödsituation, skickas en notifiering till användaren med epost eller som text meddelande;

Vår unika lösning

Kombinationen av pod, app och server gör det mycket svårt att manipulera systemet.

Smartphone har blivit en del av våra liv och det verkar som vi inte kan leva utan det, inte ens när vi kör. Även om vi vet att vi inte bör göra det, reagerar vi omedelbart när vi hör en notofiering av ett nytt meddelande. Länder har lagar som förbjuder smartphone användning under körning men myndigheterna har inte kunna kontrollera att dessa regler följs hela tiden. Det finns lösningar på marknaden som hjälper dig att undvika störmomentet men många av dessa lösningar kan lätt manipuleras.
Kombinationen av de tre komponenter (maskinvara, programvara och server) gör SafeDrivePod en unikt och innovativt lösning och den enda lösningen på marknaden som inte kan manipuleras utan spårbarhet.

Återbetalning på investeringen

SafeDrivePod ger en återbetalning på investeringen (ROI) inom ett år genom att minska kostnaden. Den beräknade avkastningen på investeringen är cirka 4:1, så det inte är bara en investering i säkerhet!

Socialt ansvar

Möjliggör att dina anställda anländer hem säkert och tryggt!

En ny fråga att ta itu med: smartphone orsakade distraktion

En SafeDrivePod i varje fordon säkerställer fordonsansvarig att föraren bara kan använda sina smartphones för handsfree-samtal under körning. Detta leder till minskning av bilskadorna och att kostnaderna minskar. Framför allt bidrar det till förbättrad trafiksäkerhet och ökad säkerhet så att anställda kommer hem säkert. SafeDrivePod är bra affärer, underlättar arbetsrutinerna och ökar det socialt ansvaret!

25% av totala bilkostnader vid skador kan hänföras till smartphone användning

Men det är svårt att få de verkliga siffror, av uppenbara skäl, dock uppskattas det att 25 procent av alla bilolyckor beror på att föraren var distraherad av sin smartphone. En tredjedel av alla anställda använder SMS under körning och 30% av denna grupp har upplevt en "nära-bilolycka" till följd av SMS:andet. Upplevelsen har trots detta inte ändra deras beteende! Anställda tenderar att fortsätta skicka SMS och svepa skärmen under bilkörning. Av professionella förare som använder sin smartphone under körning är den genomsnittliga föraren yngre än genomsnittet av yrkesförare och nästan hälften (46%) är under 41 år.

Vad våra kunder säger

  As a major leasing company with over 35,000 cars on the road, we feel a responsibility for the safety of our drivers and other traffic participants. With our customers, we also see the tendency to pay more and more attention to the driving behavior of their employees. We think that is a good development and we support them in different ways. One of the ways is to make the SafeDrivePod available. This counteracts the techniques that apps use to keep the consumer ‘engaged’. SafeDrivePod is an effective means for companies that want to go further and ensure traffic safety not only by relying on the driver’s discipline.  

Liam Donnelly, General Manager Arval Nederland B.V.

  The G4S security company is committed to creating a safe working environment for its customers and employees on a daily basis. Every day we have an average of 800 vehicles on the street. In addition to the safe road program, we also offer our employees the inclusion of SafeDrivePod, an excellent preventive solution, which helps to reduce the risk of accidents.  

Lidy van Hout, Manager HR G4S(NL)

  I recognize the rising number of traffic casualties in the Netherlands as a major social problem. The rise is mainly due to distractions caused by the use of the smartphone. As a company, we feel responsible for the safety of our employees and those of other road users. That is why we want to promote a safe driving style. SafeDrivePod plays an important role in this. That is why it was a logic choice for us to provide this smart technical solution to the over 700 lease cars of the Canon employees who are on the road every day.  

Joop van Boerdonk, Managing Director Canon Nederland N.V.


Kunder

Säkra kilometer tack vare SafeDrivePod

75 265 843
Säkra kilometer tack vare SafeDrivePod

Grundarna

Team Image Paul Hendriks

Paul Hendriks

Grundare

Paul Hendriks är initiativtagare och grundare av SafeDrivePod. Han är den drivande kraften bakom den kommersiella framgången för företaget.

Team Image Erik Damen

Erik Damen

Grundare

Dr Erik Damen är medgrundare och tekniska hjärnan till lösningen. Han har mångårig erfarenhet inom produktutveckling och programvaru utveckling.

Lära sig mer

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om SafeDrivePod lösningar. Order direkt? Klicka här